Home > Preken > zondag 29 december 2019,…

zondag 29 december 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.

zondag 29 december 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.

voorganger ds. A.K. Wallet uit Schoonrewoerd

Welkom en mededelingen

Psalm SB  24:1,4,6.

Stil gebed

Votum en groet

Ps.138:1,2 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Johannes 1:18

Ps.31:15,16,17 (OB)

Preek

Ps.145:3,4(OB)

Dankgebed

Collecte

Zingen: Lofzang van Maria (NB) gez.66:1,2,3

Geloofsbelijdenis

SB .22:1,2,6.

Zegen.

zondag 29 december 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.