Home > Preken > zondag 29 januari 2023,…

zondag 29 januari 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^^
podcast van deze dienst: alleen bijbel-lezing en verkondiging!

zondag 29 januari 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. G. van Vliet

Welkom en mededelingen 

Zingen Psalm 62:1 en 4 (NB)

Stil gebed, Votum en Groet         (staande)

Zingen Psalm 89: 7 en 8 (OB)

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezingen Mattheüs 11:1-6

Zingen: Psalm 89: 9,16 en 18 (OB)

Verkondiging over Mattheüs 11:2-6

Thema: Bent U het die komen zou, of verwachten wij een ander?

1. de vraag

2. het antwoord

3. de waarschuwing

Zingen: Psalm 89:19 en 20 (OB)

Dankgebed en voorbeden

Zingen Lied 237:2,3  en 5( Hij de Kenner aller harten)

Geloofsbelijdenis                                                                                      (staande)

Aankondiging van de collecte bij de uitgang

Zingen Lied 237: 7 en 8

Zegen.     

zondag 29 januari 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk