Home > Preken > zondag 29 januari 2023,…

zondag 29 januari 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

zondag 29 januari 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^
podcast van deze dienst, alleen bijbel – lezing en verkondiging

voorganger ds. G. van Vliet

Welkom en medelingen door de ouderling van dienst

Voorzang:  Psalm 30:1 en 2 (OB)

Stil gebed  en Votum & Groet         (staande)                                                        

Zingen:  Psalm 30: 3 en 4 (OB)

Lezing van de Tien Geboden + samenvatting

Zingen: Ps. 119 : 51 en 52(NB)

Kindermoment:

Kinderlied: Lied 273 Klein, klein, kindje

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 35 en Markus 7:31-37

Zingen: Psalm 56:4 en 5 (OB)

Verkondiging over Jesaja 35:5 en 6

Thema: De dag van Gods redding

  1. Wanneer die dag is
  2. Wat er op die dag gebeurt
  3. Hoe we naar die dag verlangen

Zingen Lied 8 (het dorre land zal juichen)

Dankgebed en voorbeden

Aankondiging van de collecte bij de uitgang

Zingen: Lied 115 (God is getrouw, Zijn plannen falen niet.

Zegen.       

zondag 29 januari 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan