Home > Preken > Zondag 29 september 2019…

Zondag 29 september 2019 middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

Zondag 29 september 2019 middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. J. van Dijken uit Nieuw Vennep

Welkom en mededelingen 

Voorzang lied 174:1,2,8

Stil gebed, Votum en Groet

Zingen lied 26:1,3,5

Gebed

Schriftlezing Prediker 4:17-5:6 Mattheus 7:24-29

Psalm 40: 4,5 o

Prediking tekst Prediker 4: 17 en 5:1

Kijk uit met naar de kerk gaan

Zingen Psalm 66: 5, 7 n

Gebed

Zingen ps 27:3a2b o

Geloofsbelijdenis

Slotzanglied Psalm 27:7 o

Zegen  

Zondag 29 september 2019 middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk