Home > Preken > afleggen openbare geloofsbelijdenis > Zondag 6 oktober 2019;…

Zondag 6 oktober 2019; morgendienst om 9.30 uur in Westzaan; dienst met het afleggen van openbare geloofsbelijdenis

Zondag 6 oktober 2019; morgendienst om 9.30 uur in Westzaan; dienst met het afleggen van openbare geloofsbelijdenis

voorganger ds. L. J. Koopman

Welkom en mededelingen

Voorzang: Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 (OB)

Stil gebed; Votum en Groet.

Psalm 25: 2 en 3 (OB)

Lezing van Gods wil (Johannes 15: 9 – 17)

Lied 193 (Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt)

Kindermoment

(Kinder)lied 300 (‘k heb Jezus nodig)

Gebed

Schriftlezing: Efeze 5: 21 – 33

Psalm 45: 1 en 5 (NB)

Prediking: Thema: Jezus verklaart ons Gods liefde: een groot mysterie

Opwekking 585 (Er is een dag) (begeleid door multimedia)

Lezing formulier openbare geloofsbelijdenis

Stellen van vragen aan Dirk en Marieke

Zegen + tekst Dirk

Zegen + tekst Marieke

Afleggen huwelijksbelofte Dirk en Marieke

Zingen Psalm 134: 2 (OB) (Dirk en Marieke knielen)

Huwelijkszegen

Zingen Psalm 134: 3 (OB) (staande)

Overhandigen Huwelijksbijbel

Lezen verantwoordelijkheid gemeente

Dankgebed

Collecten

Lied 214: 1, 2, 3 en 4 (Wat de toekomst brengen moge)

Zegen

Zondag 6 oktober 2019; morgendienst om 9.30 uur in Westzaan; dienst met het afleggen van openbare geloofsbelijdenis