Home > Preken > Lijdenstijd > zondag 3 April 2022,…

zondag 3 April 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 3 April 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. D. Visser, Amersfoort

Welkom en mededelingen.

Voorzang Psalm 118:1, 10 O

Gemeente gaat staan,

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Zingen                       Psalm 116:1, 2, 3 N

Lezing van de Wet

Zingen                       Psalm 119:8 O

Kindermoment + kinderlied – door leiding van het kinderwerk

Gebed

Schriftlezing             Markus 14:32-42

Zingen                       Lied 86:1, 2, 3 ’t Is middernacht

Schriftlezing             Hebreeën 5:1-10

Prediking                  Christus is de bron van eeuwige zaligheid

Zingen                       Lied 25:1, 3, Een grote hogepriester

Dankgebed

Collecten bij de uitgang

Slotzang                    Psalm 118:12, 14 O

Zegen

zondag 3 April 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.