Home > Preken > Zondag 3 december |…

Zondag 3 december | Middagdienst 16.00 Beverwijk

Dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

Voorganger: ds. Bart van Vliet


Mededelingen

Zingen: Psalm 146:3 en 4 (OB)

Stil gebed, Votum en Groet

Zingen Lied 138:1, 2 en 3 (Zegen ons algoede)

Gebed

Lezing van het korte avondmaalsformulier en gebed

Viering van het Heilig Avondmaal

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 195:6 (genadig Heer die al mijn zwakheid weet)

Lezing slot avondmaalsformulier incl. dankzegging en lofprijzing

Schriftlezing: Psalm 124

Verkondiging over Psalm 124:8

Thema: Onze hulp is van de Heere

  1. Belijdenis
  2. Gebed
  3. bemoediging

Zingen: Psalm 124:1,2,3 en 4 (NB)

Gebed

Collecte

Zingen Psalm 138:4 (OB)

Zegen

Zondag 3 december | Middagdienst 16.00 Beverwijk