Home > Preken > Heilig Avondmaal > Zondag 3 december |…

Zondag 3 december | Ochtenddienst 09.30 Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

Voorganger: ds. Bart van Vliet


Mededelingen

Voorzang: Lied 51:1 en 2 (God zij geloofd uit alle macht)

Stil gebed; Votum & Groet

Zingen: Lofzang van Maria: 1 en 2

Lezing van de Tien Geboden + samenvatting

Zingen: Iied 262 (Alzo lief had God de wereld)

Kindermoment & Kinderlied

Gebed

Schriftlezing: Genesis 21:1-21 en Galaten 4:21-31

Zingen: Psalm 123:2 (NB)

Verkondiging over Genesis 21:6

Thema: Lachen vanwege de geboorte van een kind

  1. Na de lach van het ongeloof
  2. Vanwege Gods genade
  3. In tegenstelling tot de lach van de spot

Zingen Psalm 68:2 (NB)

Lezing tweede gedeelte Avondmaalsformulier

Zingen: Psalm 68:10 (OB)

Viering van het Heilig Avondmaal

(Brood en wijn worden door kerkenraadsleden rondgebracht en uitgedeeld)

Tafel 1: aan tafel Lezen Psalm 126 zingen Psalm 126:1 OB

Tafel 2: Lezen Psalm 125:1 zingen Psalm 125:1 (NB)

Tafel 3: Lezen Psalm 131 Zingen Psalm 131:1,2 en 3 (NB)

Dankgebed

collecte

Zingen: Lofzang van Maria:3 en 4 (staande)

Zegen

Zondag 3 december | Ochtenddienst 09.30 Westzaan