Home > Preken > zondag 30 juli 2023,…

zondag 30 juli 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 30 juli 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. J. van Dijken, Nieuw Vennep.

Mededelingen – door de ouderling van dienst

Voorzang  lied 171:1,2,3  Van U                                     

Stil gebed , votum en groet –                                      

psalm 121:1,4 n Ik sla mijn ogen op                               

Gebed

Schriftlezing: 1 Sam 1:1-20           

 lied 281 Als je bidt                         

verkondiging 1 Sam 1:9-11 Het gebed van Hanna
1. de aanleiding en 2. de inhoud

lied: 178:1,5,6           Neem mijn leven                          

Dankgebed + aankondiging collecten bij uitgang

ps 66:5,6,7 n Ik kom met gaven

Geloofsbelijdenis

  ps 116:1,7,10,11 o God heb ik lief                               

Zegen

zondag 30 juli 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.