Home > Preken > zondag 30 juli 2023,…

zondag 30 juli 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven^^^^^

zondag 30 juli 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger br. G. Bax

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 25 vers 2 en 6 ob

Stil gebed

Votum en groet

Lied 154: Here Jezus om Uw Woord, zijn wij hier bijeengekomen

Wet van God

Zingen Psalm 119 vers 14 en 34 NB

Kindermoment

Zingen lied 319: ‘k stel mij vertrouwen

Gebed

Bijbellezing uit Romeinen 8: 1 – 17

Zingen Psalm 67 vers 1 en 2 ob

Tekst voor de verkondiging:
Romeinen 8 vers 6: “Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede.”

Verkondiging over “Leven door de Geest”

Zingen lied 201: 1, 2 en 3

Dankgebed

Zingen lied 151: 1, 3 en 4

Zegen

zondag 30 juli 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan