Home > Preken > Slotzondag > Zondag 30 juni | Middagdienst…

Zondag 30 juni | Middagdienst 13:30 Westzaan

Voorganger: ds. Bart van Vliet

dienst beluisteren? klik op het ^^^pijltje ^^^ hierboven


Mededelingen 
Psalm 147: 1 en 3 (NB)
Stil gebed, Votum en Groet
Lied 302 (Heer ik wil U aanbidden)
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Schriftlezingen: Psalm 134 en 147 en Kolossenzen 3:14-17
Psalm 134: 1, 2 en 3 (OB)
Thema: Samen zingen

  1. waarom
  2. waarover
  3. waartoe
  4. wat

Lied 201 (Samen in de naam van Jezus)
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Psalm 89: 1 en 3(OB)
Geloofsbelijdenis
Psalm 108: 1 (OB)
Zegen

Zondag 30 juni | Middagdienst 13:30 Westzaan