Home > Preken > Slotzondag > Zondag 30 juni |…

Zondag 30 juni | Ochtenddienst 09:30 Westzaan

Voorganger: ds. Bart van Vliet

Kerkdienst beluisteren of bekijken via kerkdienstgemist.nl


Mededelingen
Psalm 75:1 (OB)
Stil gebed, Votum & Groet
Psalm 68: 13 en 17 (OB)
Lezing van de Tien Geboden + samenvatting
Psalm 51: 5 en 6 (NB)
Kindermoment & Kinderlied – Lied 298 (Dit is mijn hand en dat mijn voet)
Gebed
Schriftlezing: 1 Petrus 4: 1-11
Psalm 102:15 en 16 (OB)
Verkondiging over 1 Petrus 4:10 en 11
Thema: Laten wij elkaar dienen

  1. Vanwege de tijd waarin we leven
  2. Met de gaven die de Heere God ons geeft
  3. Omdat de Heilige Geest ons zo in dienst neemt
  4. Tot eer van God

Lied 28 (de grote dag breekt weldra aan)
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Lied 197 (Heer wat een voorrecht)
Zegen

Zondag 30 juni | Ochtenddienst 09:30 Westzaan