Home > Preken > zondag 30 mei 2021,…

zondag 30 mei 2021, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan

dienst beluisteren? klik o^p het pijltje hierboven ^^^^

zondag 30 mei 2021, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan

voorganger ds. A. Hofland uit Emmeloord

Mededelingen

Zingen: Psalm 18:15 OB

Stil gebed, onze Hulp, votum en groet

Zingen Psalm 22:8 en 11 NB

Gebed

Bijbellezing Johannes 14: 1-3 en Matt. 24 1 – 45

Zingen Lied 214 Wat de toekomst brenge moge: 1, 2, 3, 4.

Verkondiging Klaar terwijl u wacht

Zingen: Lied 101 Jezus leeft in eeuwigheid

Dankgebed + collecte aankondiging

Geloofsbelijdenis

Zingen Lied 219: 1, 2, 5, 6

Zegen

zondag 30 mei 2021, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan