Home > Preken > Zondag 30 mei 2021,…

Zondag 30 mei 2021, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

Zondag 30 mei 2021, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. W. P. de Groot uit Zoetermeer

mededeling van overlijden

zingen Psalm 121 vers 1 en 4

mededelingen

Voorzang:   Psalm 65 vers1 en 2

Gemeente gaat staan, Stil gebed

Votum en Groet;

Opgeven Psalm/lied: Psalm 68 vers 6 en 7. NB

Lezing van de Wet

Psalm/lied: Psalm 143, 10 ob

Gebed

Schriftlezing Kolossenzen 3 vers 1 – 11  

Lied 163 vers 1 en 2 Vernieuw Gij mij…

Prediking tekst Kolossenzen 3 vers 1 – 4

Psalm/lied Psalm 89 vers 3 en 7 ob  

Dankgebed + aankondiging collecten bij uitgang

Slotzang lied 114 vers 1 en 2. Geest van hierboven…

Zegen

Zondag 30 mei 2021, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan