Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 30 oktober 2022,…

zondag 30 oktober 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

link naar de opgenomen dienst:

dienst beluisteren?? klik op het pijltje hierboven ^^^^^

MP3 podcast van deze dienst (alleen bijbellezing en verkondiging)
om te downloaden klik op de drie stippen en daarna op downloaden!

vanwege een waarschijnlijke coronabesmetting is de preek voorgelezen door br. Bax

zondag 30 oktober 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

(voorganger ds. G. van Vliet)

Welkom en mededelingen 

Voorzang: Lied 70:1,2 en 3 (Hoor de engelen zingen d’eer)

Stil gebed, Votum en Groet         (staande)

Zingen: Psalm 98:2 (OB)

Geloofsbelijdenis van Nicea

Zingen: Psalm 40:1 en 2 (NB)

gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing:  Lukas 1:26-38 en Romeinen 5:12-21

Zingen Psalm 40:3 (OB)

Verkondiging nav. H.C. zondag 14

Thema: De Heere Jezus: God en mens: zo werd Hij

  1. Als één van ons
  2. De Enige voor ons

Zingen: Psalm 40:4 en 5 (OB)

Gebed en voorbede

Aankondiging van de collecte bij de uitgang

Zingen Lied 71:1 en 2 (Ik kniel aan uwe kribbe neer)

Zegen.

zondag 30 oktober 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk