Home > Preken > dankdag > woensdag 2 november, dankdag…

woensdag 2 november, dankdag 2022, Middagdienst voor en met de kinderen om 15.30 uur in de kerk van Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^^^

Middagdienst voor en met de kinderen om 15.30 uur in de kerk van Westzaan

voorganger ds. L. van den Dool, Broek op Langedijk (i.v.m. ziekte ds. van Vliet)

Welkom

Zingen:  Psalm 68:10 Geloofd zij God met diepst ontzag

Votum en groet

Zingen: OTH 483 Dank U wel voor de sterren en de maan

Bidden om een gezegende dienst

Lezen uit de Bijbel:  Jona 2:7-10, 4:1-11(eventueel door kinderen uit de gemeente)

Zingen: Psalm 100:1 en 2

Preek over ‘Ben jij dankbaar?’

Zingen: Lied 129: Groot is Uw trouw o Heer

Dankpunten inzamelen

Dankgebed

Collecte

Zingen: Voor alle goede gaven Heer – YouTube

Zegen

woensdag 2 november, dankdag 2022, Middagdienst voor en met de kinderen om 15.30 uur in de kerk van Westzaan