Home > Preken > zondag 31 juli 2022,…

zondag 31 juli 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^^^zondag 31 juli 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. D. Visser uit Amersfoort

Welkom en mededelingen

Voorzang:                 Lied 16:1, 2. Hoger dan men ooit bergen zag

Gemeente gaat staan,

Stil gebed onder aan kansel

Votum en Groet

Zingen                       Psalm: 46:1, 3 O

Gebed

Schriftlezing             Psalm 137

Zingen                       Psalm 137:1, 2, 3 N

Prediking                  Sion of Babel

Zingen                       Lied 37:1, 2, 3 7, Ik zag de hemel nieuw          

Dankgebed

Zingen                       Psalm 99:8 O (collecten bij de uitgang)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang                    Psalm 87:1, 2, 5 O

Zegen

zondag 31 juli 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk