Home > Preken > zondag 31 juli 2022,…

zondag 31 juli 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 31 juli 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.

voorganger ds. D. Visser uit Amersfoort

Welkom en mededelingen.

Voorzang                  Psalm 17:3, 4 O

Gemeente gaat staan,

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet (Na amen gaat gemeente zitten)

Zingen                       Psalm 121:1, 2 O

Lezing van de Wet

Zingen                       Psalm 61:1, 3 N

lied met de kinderen (Lied 281)

Gebed

Schriftlezing             Lukas 11:1-13

Zingen                       Lied 157 Zoek eerst het Koninkrijk van God

Prediking                  Wie bidt, ontvangt

Zingen:                      Gebed des Heren 1, 2, 10

Dankgebed

Collecten bij de uitgang

Slotzang                    Lied 230:1, 2 Beveel gerust uw wegen

Zegen

zondag 31 juli 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.