Home > Preken > zondag 5 december 2021,…

zondag 5 december 2021, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.

dinst belusteren? klik op het pijltje hierboven^^^^

zondag 5 december 2021, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. J. Groenleer uit Leiden

Zingen: Lied 61:1,6

Stil gebed – bemoediging – groet

Zingen: Psalm 80:1,2  NB

Kindermoment en lied

Tien Woorden

Zingen: Psalm 86:6  OB

Gebed voor de opening van de Schriften

1ste Lezing: Maleachi 3:1-4

Zingen: Psalm 126:1,3  OB

2de Lezing: Lucas 3:1-6

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 57:1,2

Dienst van de gebeden

Inzameling van de gaven

Zingen: Psalm 96:6,9  OB

zondag 5 december 2021, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.