Home > Preken > advent > zondag 5 december 2021,…

zondag 5 december 2021, middagdienst om 15.30 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 5 december, middagdienst om 15.30 uur in Beverwijk

voorganger ds. G. van Vliet

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Lied 187 (Majesteit)

Stil gebed; Votum en Groet;

Psalm 77: 1 en 3 (NB)

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 40:1-11                        

Zingen: Psalm 77: 7 en 11

Verkondiging over Jesaja 40:5

Thema: Gods heerlijkheid is het antwoord op onze moedeloosheid.

1.         omdat Gods beloften genoeg zijn

2.         omdat onze bezwaren worden weggenomen

3.         omdat Gods Woorden worden vervuld.

Psalm 80:1 en 11

Dankgebed + aankondiging collecten bij uitgang

Zingen: Psalm 79: 6 en 7

Geloofsbelijdenis

Slotzang: Lied 144 (God wijst mij een weg)

Zegen

zondag 5 december 2021, middagdienst om 15.30 uur in Beverwijk