Home > Preken > zondag 5 februari 2023,…

zondag 5 februari 2023, hulpverleningszondag, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^
podcast van deze dienst: alleen Bijbellezing en verkondiging ^^^^

zondag 5 februari 2023, hulpverleningszondag, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

Na de watersnoodramp van 1953 is de hulpverleningszondag in het leven geroepen. Op deze speciale zondag staan preek, voorbede en collecte in het teken van hulp aan de naaste in nood. De hulpverleningszondag valt altijd op de eerste zondag van februari.

voorganger vanmiddag is Prof. Dr. J. W. Maris uit Apeldoorn

Welkom en mededelingen
zingen Psalm 138:1. 3 ‘k Zal met mijn ganse hart
stil gebed
votum en groet
zingen LB 26: 1, 3, 4 Wij mogen tot Gods woning gaan
gebed
Bijbellezing Psalm 40: 5 – 11
zingen Psalm 40: 2,3 NB Zalig de man die op de HEER vertrouwt
preek (over MattheĆ¼s 6:10b) Uw wil geschiede
zingen Psalm 25:4,6 ’s HEREN goedheid kent geen palen
dankgebed en voorbeden
aankondigen collecte
geloofsbelijdenis
zingen LB 112:1,2,3 Ere zij aan God, de Vader
zegen

zondag 5 februari 2023, hulpverleningszondag, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk