Home > Preken > doopdienst > Zondag 5 mei | Middagdienst…

Zondag 5 mei | Middagdienst 16:00 Beverwijk

dienst beluisteren? ^^^klik op het pijltje^^^hierboven

Voorganger: ds. Bart van Vliet

Welkom & Mededelingen
Psalm 139: 1,2 en 7 (NB)
Stil gebed, Votum en Groet
Psalm 139: 8, 9 en 10 (NB)
Gebed om de opening van Gods Woord
Schriftlezing: Jesaja 42: 18- 43: 7
Opwekking 599: Nog voordat je bestond

Prediking: Tekst Jesaja 43:1-3a
Geroepen, worden bij je naam.

  1. Ongehoord
  2. Appellerend
  3. Veelbelovend

Lied 144 (God wijst mij een weg)

Dooponderwijs, Doopgebed en Doopvragen

Lied 39 (Ik sluit met u – zo spreekt de Heere)

Doopbediening
Psalm 134: 3 (OB)

Woord tot de ouders en tot de gemeente, overhandigen doopgeschenk

Dankgebed
Collecten
Psalm 111: 1 en 5 (NB)
Geloofsbelijdenis
Psalm 103: 5 en 7 (NB)
Zegen

Zondag 5 mei | Middagdienst 16:00 Beverwijk