Home > Preken > Zondag 5 november |…

Zondag 5 november | Middagdienst 16.00 Beverwijk

De kerkdienst is opgenomen en hierboven terug te luisteren. klik op het pijltje hierboven ^^^

Voorganger: ds. Bart van Vliet


Mededelingen

Zingen Psalm 100:1,2,3 en 4 (OB)

Stil gebed, Votum en Groet

Zingen Psalm 84:1,2 en 5 (OB)

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezingen Exodus 25:1-22 en Hebree├źn 10:19-25

Zingen: Psalm 122:2 en 3(OB)

Verkondiging over Exodus 25:8

Thema: Komt nadert voor Zijn aangezicht.

1. Wie we dan ontmoeten.

2. Wat er in die ontmoeting gebeurt

3. Wat die ontmoeting uitwerkt

Zingen: Psalm 135:1 en 10 (NB)

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Zingen Lied 174: 1 en 8 (God is tegenwoordig)

Geloofsbelijdenis

Zingen Lied 170:1 en 5 (Mijn hart wacht stil op U o Heer)

Zegen

Zondag 5 november | Middagdienst 16.00 Beverwijk