Home > Preken > Zondag 5 november |…

Zondag 5 november | Ochtenddienst 09.30 Westzaan

kerkdienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

Voorganger: ds. P.A. Kok


Mededelingen

Ld. 121: 1,2,3 (Leid mij Heer, o machtig Heiland)

Stil gebed, Votum en groet

[OB] Psalm 100: 1, 2

Wet van de HEERE

[OB] Psalm 99: 6, 7

Kindermoment en kinderlied

Gebed

Schriftlezing: Hebr. 12:1-17

[NB] Psalm 18: 5, 9

Tekst verkondiging > Hebr. 12:1-2

Verkondiging – Thema: De wedstrijd van je leven

1. de getuigen

2. de voorwaarden

3. de Wegbereider en Voleinder

4. de beloning

[OB] Psalm 138: 3, 4

Dankgebed

Collecte

Slotzang Ld. 168: 1, 3, 4 (Jezus, ga ons voor)

Zegen

Zondag 5 november | Ochtenddienst 09.30 Westzaan