Home > Preken > voorbereiding Heilig Avondmaal > zondag 6 december 2020,…

zondag 6 december 2020, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

dienst beluisteren, klik op het pijltje hierboven…

zondag 6 december 2020, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan met voorbereiding Heilig Avondmaal

voorganger kandidaat G. van Vliet uit Ede

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Lied 164 Als een hert dat verlangt naar water.

Stil gebed

Votum;

Psalm/lied: Psalm 90: 1 en 2    

Lezing van de Wet

Psalm 90: 4 en 5

Gebed

Schriftlezing: Genesis 5:1 – 6:8                        

Psalm 90: 6 (NB):


Prediking nav. Genesis 5:28 en 29

Thema: Hopen als Lamech

1.         Lijkt zinloos

2.         blijkt zinvol 

Psalm 90: 8 en 9

Dankgebed + aankondiging collecten bij uitgang

Slotzang: Lied 65: 1 en 2 (Op u mijn Heiland blijf ik hopen)

Zegen

zondag 6 december 2020, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan