Home > Preken > voorbereiding Heilig Avondmaal > zondag 6 december 2020,…

zondag 6 december 2020, middagdienst om 14.30 uur (half drie) in Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven^^

zondag 6 december 2020, middagdienst om 14.30 uur (half drie) in Westzaan, met voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorganger ds. A.J van der Toorn uit Leiden

Mededelingen door de ouderling van dienst

Lied 182

Stil gebed, Votum en Groet

Psalm 2: 1 en 2 nb

Gebed

Schriftlezing Daniël 2,1-2a.16-23.27-47

Psalm 102: 12 en 13 nb

Prediking;

kerntekst Daniël 2,44

Thema:    Dromen van het koninkrijk

        wakker liggen

        levensecht

        toekomstbeeld

Lied 101

Dankgebed

Collecten

Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel

Psalm 48: 6 ob

Slotzang

Zegen

zondag 6 december 2020, middagdienst om 14.30 uur (half drie) in Westzaan