Home > Preken > zondag 6 november 2022,…

zondag 6 november 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^
MP3 podcast van deze dienst (alleen bijbellezing en verkondiging)
om te downloaden klik op de drie stippen en daarna op downloaden!

zondag 6 november 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger Prof. Dr. J. W. Maris uit Apeldoorn

orde van dienst:
Welkom en mededelingen
zingen Psalm 62:1,4 Mijn ziel is immers stil tot God
stil gebed
votum en groet
zingen Liedbundel 151: 1, 3 Wij loven U, o God, belijden u als Heer
lezen van Gods wet
zingen Psalm 103: 2 Loof Hem, die u al wat gij hebt misdreven
kindermoment en kinderlied 313
gebed
Bijbellezing Johannes 1:19-34 HSV
                    MattheĆ¼s 21:23-32 HSV
zingen Psalm 32:4,6 Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren
preek – over Matth 21:28-32
  ‘Als ja zeggen tegen God te moeilijk wordt’
zingen Psalm 18: 1, 9 NB Ik heb U lief van ganser harte, HERE
dankgebed en voorbeden
aankondiging collecte
zingen Liedbundel 184 Halleluja, eeuwig dank en ere
zegen

zondag 6 november 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan