Home > Preken > dankdag > woensdag 2 november 2022,…

woensdag 2 november 2022, Dankdag- avonddienst om 19.30 uur in Westzaan.

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

woensdag 2 november 2022, Dankdag- avonddienst om 19.30 uur in Westzaan.

voorganger ds. M.P. Hofland uit Haarlem (i v m ziekte ds. van Vliet)

orde van dienst:

Welkom en mededelingen

Stil gebed onze hulp en groet

Zingen Psalm 65:1,6 De stilte zingt U toe (NB)

Gebed

Bijbellezing Prediker 5:9-19

Uitleg Genieten van genoeg

Zingen Lied 227: Gezang 479:1,3 Aan u behoort o Heer

Dankgebed I

Verootmoediging, aanbidding, lofprijzing door Marco Hofland

Zingen Lied 143:Opwekking 428 Genade zo oneindig groot

Dankgebed II

Gemeente-zijn, zending/evangelisatie door

Zingen Lied 201: Opwekking 167:1 Samen in de naam

Dankgebed III

Gezondheid, diaconaat, en hulpverlening door …

Zingen Lied 185: Gezang 434: 3 Lof zij de Heer

Dankgebed IV

Onderwijs en studie – werk, economie door

Collecte (bij de uitgang)

Psalm 150:1,2 Looft God (OB)

Zegen

woensdag 2 november 2022, Dankdag- avonddienst om 19.30 uur in Westzaan.