Home > Preken > zondag 6 oktober 2019,…

zondag 6 oktober 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

zondag 6 oktober 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

Welkom en mededelingen

Voorzang: Psalm 89: 1 en 7 (OB)

Stil gebed, votum en groet

Psalm 111: 5 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Psalm 119: 89 – 96

Psalm 119: 1 en 88 (OB)

Prediking: Thema: Gods wet: Bron van Leven!

Psalm 119: 39 en 42 (NB)

Dankgebed

Collecten

Zingen Lied 246 1, 2, 3 en 4 (O grote God, Die liefde zijt)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Lied 129: 1 en 2 (Groot is Uw trouw O Heer)

Zegen

zondag 6 oktober 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk