Home > Preken > Zondag 7 januari |…

Zondag 7 januari | Middagdienst 16.00 Beverwijk

kerkdienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

Voorganger: ds. J. van Dijken


Mededelingen
Psalm 87: 2, 3, 4 OB Men spreekt
Stil gebed, Votum en Groet
Psalm 8: 2, 3, 4 OB Uw mogendheid
Gebed
Schriftlezing: Lukas 2:21-39
Lied 52: 1, 2 Lofzang van Simeon lied

Verkondiging Lukas 2:27-32

Een Kind van zes weken
1 Zijn naam
2 Zijn verhaal
3 Zijn toekomst

Lied: 117 Heer uw licht
Dankgebed
Psalm 72: 1, 3 NB Geef Heer de Koning
Geloofsbelijdenis
Psalm 72: 6 NB Bloeie Zijn naam
Zegen

Zondag 7 januari | Middagdienst 16.00 Beverwijk