Home > Preken > zondag 8 januari 2023,…

zondag 8 januari 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^
Podcast van deze dienst (alleen bijbel-lezing en verkondiging)

zondag 8 januari 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. J. Bonhof uit Utrecht

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 26 Wij mogen tot Gods woning gaan 1,2,3
Stil gebed onder aan de kansel
Votum en Groet
Psalm 122:1,2 NB               
Gebed
Schriftlezing Lukas 2:40-52
Lied 73 In de stad 2,3,4
Prediking Thema: “Bezig met de dingen van de Vader”
Psalm 27:1,2 NB
Dankgebed
Psalm  + aankondiging collecten bij de uitgang 43:3,4 OB               
Geloofsbelijdenis (staande)
Psalm 84:1,2 OB            
Zegen

zondag 8 januari 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk