Home > Preken > zondag 15 januari 2023,…

zondag 15 januari 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^
Hierboven een podcast van deze dienst; alleen bijbel-lezing en verkondiging!

zondag 15 januari 2023, morgendienst om 9.30 uur in westzaan.

voorganger ds. G. van Vliet.

Mededelingen door de ouderling van dienst
Voorzang:  Psalm 97: 1 en 7 (OB)
Stil gebed  en Votum & Groet         (staande)                                                        
Zingen:  Psalm 72:1,2 en 4 (OB)
Lezing van de Tien Geboden + samenvatting
Zingen: Ps. 119 : 49 en 50 (NB)
Kindermoment:
Kinderlied: Lied 301 (Hé kom je kijken)
Gebed
Schriftlezing: Zacharia 9 en Mattheüs 21:1-11
Zingen: Lied 64:1,5 en 7 (Op, op die ’t rijk bewonen)
Verkondiging over Zacharia 9:9 en 10
Thema:  De Koning komt

 1. Zijn aankomst
 2. Zijn intocht
 3. Zijn aanwezigheid

  Zingen Lied 187 (Majesteit, groot is Zijn majesteit)
  Dankgebed en voorbeden
  Aankondiging van de collecte bij de uitgang
  Zingen: Psalm 45:1 en 2 (OB)
  Zegen.

zondag 15 januari 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.