Home > Preken > Zondag 8 oktober |…

Zondag 8 oktober | Middagdienst 16.00 uur Beverwijk

dienst beluisteren? lik op het ^^^^ pijtje hierboven

Voorganger: ds. A.J. van der Toorn, Leiden


Welkom en mededelingen

Psalm 8: 1 NB

Stil gebed; Votum en Groet

Psalm 8: 2-6 NB

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Genesis 1,26-31; Genesis 3,22-24; Efeziërs 4,17-24

Psalm 139: 1 OB

Lezing artikel 14 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis

Psalm 139: 14 OB

Verkondiging n.a.v. artikel 14 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 189 (O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond’ring)

Dankgebed en voorbeden

collecten

Psalm 56: 6 OB

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 183 (Grote God, wij loven U)

Zegen

Zondag 8 oktober | Middagdienst 16.00 uur Beverwijk