Home > Preken > PASEN! > zondag 9 April 2023, Pasen,…

zondag 9 April 2023, Pasen, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.

^^^ dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^
podcast van deze dienst, alleen bijbellezing en verkondiging!

……………………………………………………………………………………………………..

zondag 9 April 2023, Pasen, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.

voorganger ds. G. van Vliet

Welkom en mededelingen

Voorzang: Lied 94: (Daar juicht een toon, daar klinkt een stem)

Lied 95: (Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft)

Lied 104: (U, zij de glorie)

Stil gebed; votum en groet,

Psalm 23: 1 en 2 (OB)

Lezing van de Wet en samenvatting

Psalm 119: 59 en 60 (NB)

Kindermoment

Zingen projectlied

Gebed

Schriftlezing: Psalm 16, 23 en Handelingen 2:22-32

Psalm 16:1 en 2 (NB)

Prediking over Psalm 16:10 en 11

Thema: Door de dood naar het leven

  1. Beveiliging in het graf
  2. Vreugde in het leven

Psalm 16:3,4 en 5 (OB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Psalm 16:6 (OB)

Zegen

zondag 9 April 2023, Pasen, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.