Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 9 februari 2020,…

zondag 9 februari 2020, gemeentezondag; middagdienst om 14.00 uur uur in Westzaan.

zondag 9 februari 2020, gemeentezondag; middagdienst om 14.00 uur uur in Westzaan.

voorganger ds. H Fahner uit Nunspeet

Welkom en mededelingen

Samenz: Liedbundel nr. 202 : 1, 3, 4 (=LvdK320:1,3,4) (Zingt een nieuw lied…)

Stil gebed en Votum & Groet              

Samenzang:  Ps. 65 : 1, 2  OB  (De lofzang klimt uit Sions zalen…)

Gebed

Schriftlezing:  1 Cor. 12 : 12 – 27  en  Psalm 32

Lezing uit de Heidelbergse Catechismus:  zondag 21

Samenzang: Ps. 87 : 2, 3, 4 OB  (Men spreekt van u zeer herelijke dingen…)

Verkondiging

met als thema en aandachtspunten:

De kerk:

  • wat zij is
  • wat zij deelt
  • wat haar draagt  

Samenz: Ps. 133 : 1, 2, 3 NB (Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen…)

Gebed

Inzameling van de gaven

Samenzang:  Ps. 116 : 7, 10  OB  (Wat zal ik, met Gods gunsten overlaân…)

Geloofsbelijdenis                                                                                      (staande)

Samenz: Liedbund. nr. 151 : 1, 2, 3 (=LvdK399:1,2,3) (Wij loven U, o God)  “ Zegen.                                                                                                                

zondag 9 februari 2020, gemeentezondag; middagdienst om 14.00 uur uur in Westzaan.