Home > Preken > gemeentezondag > zondag 9 februari 2020,…

zondag 9 februari 2020, gemeentezondag; morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.

zondag 9 februari 2020, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.

voorganger ds. H. Fahner uit Nunspeet

Welkom en mededelingen

Samenz:  Liedbundel nr. 200 : 1, 2, 3, 4 (=LvdK308)  (In Christus is noch w…)

Stil gebed en Votum & Groet     

Samenz: Ps. 84 : 1, 2 NB  (Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, het huis waar…)

Lezing van de Tien geboden  (Deut. 5 : 6 – 21) en samenv. (Marc. 12 : 29v.)

Samenzang: Ps. 133 : 3  OB  (Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen)

Kindermoment + kinderlied  (door de leiding van het kinderwerk)

Gebed

Schriftl:  Deut. 6 : 1 – 9  en  20 – 25 (laatste is ook de tekst van de preek)

Samenzang:  Liedbundel nr. 1, 2, 3 (=SB1)  (Hoor Isräel, de HEERE…)

Verkondiging 

met als thema en aandachtspunten:

Wat wij als gemeente delen.

  • de vraag ernaar
  • het antwoord daarop:

        –   wat we hebben gezien

        –   de bedoeling van God

        –   een nieuw leven

Samenzang:  Ps. 105 : 1, 3, 2, 5 OB  (Looft, looft, verheugd, den HEER der h…)

Dankgebed

Inzameling van de gaven  (de kinderen komen terug)

Samenzang:  Liedbundel nr. 201 (=Opw167) (Samen in de naam…)  (staande) Zegen.                                                                                                         

zondag 9 februari 2020, gemeentezondag; morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.