Home > Preken > zondag 9 juli 2023,…

zondag 9 juli 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst nabeluisteren? ^^^^^klik op het pijltje hierboven

zondag 9 juli 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. P. A. Kok uit Opperdoes

Mededelingen van de kerkenraad – ouderling van dienst

Zingen > Ld. 167: 1,3 (Geef vrede, Heer, geef vrede)

(gemeente gaat staan)

Stil gebed

Votum en groet

(gemeente gaat zitten)

Zingen > [OB] Psalm 100: 2,4

Gebed

Schriftlezing > Jesaja 57:14-21; Efeze 2:11-22

Zingen > [NB] Psalm 149: 3,5

Tekst verkondiging > Efeze 2:18

Verkondiging > Thema: Christus is onze vrede

  1. met God
  2. met elkaar

Zingen > [OB] Psalm 72: 4

Dankgebed

Zingen > [OB] Psalm 125: 1,4

Inzameling van de gaven

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang > Ld. 206: 1,2,3 (O grote God, Die liefde zijt)

Zegen

zondag 9 juli 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk