Home > Preken > Zondag 16 juli |…

Zondag 16 juli | Ochtenddienst 09.30 Westzaan

Meeluisteren via kerkdienstgemist.nl

dienst beluisteren? ^^^klik op het pijltje hierboven

Voorganger: ds. Bart van Vliet


Welkom en mededelingen

Voorzang: Psalm 122:1,2 en 3 (OB)

Stil gebed; votum en groet

Psalm 48:1 en 4 (OB)

Lezing van de Wet en samenvatting

Psalm 19:5(OB)

Kindermoment – Zingen: Lied 282 (een wijs man bouwde zijn op de rots)

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: 1 Kronieken 29:1-21

Lied 2:1, 2 en 3(Geloofd zijt Gij, God onze Heer)

Prediking over 1 Kronieken 29:10-18

Thema: Hoe geven leidt tot loven

  • 1. Om wie God is en om wat Hij doet
  • 2. Wat dat bij ons mensen uitwerkt

Lied 2:4 en 5

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Slotzang: Psalm 89:1 en 2 (NB)

Zegen

Zondag 16 juli | Ochtenddienst 09.30 Westzaan