Home > Preken > dankdag > dankdag 2019, woensdag 13…

dankdag 2019, woensdag 13 november, avonddienst in Westzaan

voorganger ds. J. van Dijken

Zingen ps 65:1,2 n

Stilte moment

Votum en groet

Lied 171 Van U zijn alle

We belijden ons geloof met art 13 van de Ned Gel Bel.

Ps  62:1,5 o

Gebed

Schriftlezing Psalm 65

Ps ps 65:5,6 n

Verkondiging  psalm 65:2 a Verwondering

1, over Gods genade

2. Over Gods grootheid

3 over Gods zor

Zingen Lied 185:1,2,4

Gebed

Ps 150:1,3

zegen

dankdag 2019, woensdag 13 november, avonddienst in Westzaan