Home > Preken > oudejaarsdienst > zaterdag 31 december 2022,…

zaterdag 31 december 2022, Oudejaarsdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^^^

zaterdag 31 december 2022, Oudejaarsdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. G. van Vliet

Welkom en mededelingen

Voorzang: Psalm 96: 1 en 5 (OB)

Stil gebed

Votum en groet

Vreugde in het gemeente leven:

Zingen Lied 129 ( Groot is Uw trouw o Heer)

Verdriet in het gemeente leven en herdenken gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn

Zingen: Lied 214:1 en 2 (Wat de toekomst brengen moge)

Gebed met dankzegging en voorbeden (OB)

Schriftlezing: Mattheüs 24:1-3,36-44 en 25:1-13

Zingen: Psalm 98:1 en 4 (OB)

Verkondiging: Tekst Mattheüs 25:1-13

Thema: Jezus komt terug!

1. Laten we ons voorbereiden

2. Laten we ons zorgvuldig voorbereiden

Zingen: Lied 28:1,2 en 5 (De grote dag breekt weldra aan)

Gebed

Collecten

Zingen: Psalm 96:5 en 7 (NB)

Geloofsbelijdenis NGB artikel 37

Zingen: Psalm 73:12 en 14 (OB)

Zegen

zaterdag 31 december 2022, Oudejaarsdienst om 16.00 uur in Beverwijk