Home > Preken > kerstdienst > zondag 25 december 2022,…

zondag 25 december 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^
podcast van deze dienst(alleen bijbellezing en verkondiging)

zondag 25 december 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.

Voorganger ds. G. van Vliet

Welkom en mededelingen 

Zingen Psalm 149:1 en 3 (NB)

Stil gebed, Votum en Groet         (staande)

Zingen Psalm 98:2 (OB)

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezing: Lukas 2:1-14

Zingen: Lied 70: 1 en 2 (Hoor, de englen zingen d’eer)

Verkondiging over Lukas 2:14

Thema: Een hemels loflied op aarde.

  1. tot eer van God
  2. Over God die vrede brengt
  3. Over God die Zijn liefde toont

Zingen: Lied 69 (Heerlijk klonk het lied der eng’len)

Dankgebed en voorbeden

Zingen Psalm 150:1 (OB)

Geloofsbelijdenis                                                                                      (staande)

Aankondiging van de collecte bij de uitgang

Zingen Psalm 72:4 en 11(OB)

Zegen.     

zondag 25 december 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.