Home > Preken > Zondag 24 september |…

Zondag 24 september | Middagdienst 16.00 uur Beverwijk

Dienst beluisteren? ^^^^ klik op het pijltje hierboven

Voorganger: ds. L. L. van den Dool, Broek op Langdijk


Mededelingen

Psalm 146: 3, 5 OB

Stil gebed; Votum en Groet

Psalm 65: 1 NB

Gezang GEBED DES HEEREN 4, 5, 7, 8

Gebed

Schriftlezing: Lukas 18:1-8

Psalm 17:1, 2 OB

Prediking: ‘Hou vol!’

Psalm 146: 6, 7 OB

Dankgebed

Psalm ?

Geloofsbelijdenis

Lied 190 Prijs mijn ziel, de Hemelkoning

Zegen

Zondag 24 september | Middagdienst 16.00 uur Beverwijk