Home > Preken > zondag 10 janauri 2021, video…

zondag 10 janauri 2021, video – middagdienst vanaf 16.00 uur uit de GKV van Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

link naar de dienst: https://www.gkvleiden.nl/kerkdiensten/

voorganger kandidaat J. C. Bakker uit Kampen

Votum en groet
Lied: Hoe machtig is uw naam – Sela

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw
Naam overal op aarde.
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw
Naam overal op aarde.
Zie ik de hemel, het werk van uw
vingers ,de maan en de sterren door
U aangebracht.
Wat is de mens dat U aan hem
denkt, het mensenkind dat U voor
hem zorgt.
Heer, onze Heer, hoe
machtig is uw Naam overal op
aarde.
Heer, onze Heer, hoe machtig
is uw Naam overal op aarde.

Gebed
Preek (deel 1, inleiding)
Lezen Psalm 8
Lied: Psalm 8:2 en 3

 1. Wel doet de hemel hoog uw glorie
  blinken, maar in de mond van
  kindren doet Gij klinken
  uw machtig heil, zo maakt G’uw
  vijand stil en doet uw haters buigen
  voor uw wil.
 2. Aanschouw ik ’s nachts het
  kunstwerk van uw handen,
  de maan, de duizend sterren die
  daar branden, wat is de mens, dat
  Gij aan hem gedenkt,
  het mensenkind, dat Gij hem
  aandacht schenkt?


Preek (deel 2)
Lied: Hoe machtig is uw naam – Sela
(deel 2)

U heeft de mens bijna goddelijk
gemaakt, omkranst hem met
glorierijke pracht. Het werk van uw
handen aan hem toevertrouwd, alles
aan zijn voeten neergelegd.

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw
Naam overal op aarde.
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw
Naam overal op aarde.


Preek (deel 3)
Zingen: Opwekking 825

Before I spoke a word
You were singing over me
You have been so so good to me
Before i took a breath
You breathed Your life in me
You have been so so kind to me
Oh, the overwhelming
Never-ending reckless love of God
Oh, it chases me down fight’s ’til I’m
found
Leaves the ninety-nine
I couldn’t earn it, I don’t deserve it
Still, You give yourself away
Oh, the overwhelming, never-ending
Reckless love of God
When I was your foe
Still Your love fought for me
You have been so so good to me
When I felt no worth, You paid it all
for me
You have been so so kind to me
Oh, the overwhelming
Never-ending reckless love of God
Oh, it chases me down fight’s ’til I’m
found
Leaves the ninety-nine
I couldn’t earn it, I don’t deserve it
Still, You give yourself away
Oh, the overwhelming, never-ending
Reckless love of God

There’s no shadow You won’t light up
Mountain You won’t climb up
Coming after me
There’s no wall You won’t kick down
Lie You won’t tear down
Coming after me


Collecte/Mededelingen


Gebed
Lezen: Romeinen 6 2b-4, 10-13
Zingen: Opwekking 378

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus’ licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus’ weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.


Zegen

zondag 10 janauri 2021, video – middagdienst vanaf 16.00 uur uit de GKV van Leiden