Home > Preken > zondag 11 April 2021 video…

zondag 11 April 2021 video – middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKv “Herengrachtkerk” te Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

link naar de dienst: https://www.gkvleiden.nl/kerkdiensten/

zondag 11 April 2021 video – middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKv “Herengrachtkerk” te Leiden

voorganger ds. M. Boersema

Woord van Welkom
Votum en groet (Sela)

Votum
Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.
Groet
Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Halleluja, halleluja, amen!


Bidden
Lezen: Psalm 115 en Filippenzen 2: 1-11
Zingen: nPsalm 115: 1-5

 1. Niet onze naam moet lof
  ontvangen, HEER;
  Uw naam alleen verdient de hoogste
  eer, uw trouw en uw genade.
  ‘Waar is hun God dan?’ klinkt het
  wereldwijs. De hemel is uw koninklijk
  paleis. Onstuitbaar zijn uw daden.
 2. De goden waar de wereld op
  vertrouwt,zijn beelden slechts van
  zilver en van goud; een mens heeft
  ze geschapen. Al zien ze er ook trots
  en krachtig uit, hun oog is blind, hun
  mond geeft geen geluid.
  Doodstil staan ze te slapen.
 3. Wie afgodsbeelden smeedt, gaat
  eraan stuk. Dus, Israël, zoek altijd je
  geluk bij Hem die jou wil sparen.
  Vertrouw de HEER, Hij is je hulp in
  nood. Vertrouw de HEER, Hij redt je
  van de dood. Je mag zijn gunst
  ervaren.
 4. De HEER kijkt naar ons om, Hij
  doet ons goed. Hij zegent ons,
  zegent in overvloed wie dankbaar
  met Hem leven. De HEER die lucht
  en land heeft voortgebracht
  zal trouw aan jou en aan je
  nageslacht zijn rijke zegen geven.
 5. De hemel is de hemel van de
  HEER. Van daaruit ziet Hij op de
  aarde neer, die ons is toegewezen.
  De doden brengen Hem hun lofzang
  niet – wij eren Hem voor altijd met
  een lied: de HEER, Hij wordt geprezen!


Preek – deel 1
Zingen: Opwekking 717

Stil mijn ziel wees stil en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen God omgeeft je steeds
Hij is er bij in je beproevingen en zorgen
God U bent mijn God en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen; Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij die rust in U alleen
Stil mijn ziel wees stil en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van
verleiding God U bent mijn God,
Stil mijn ziel wees stil en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht wacht op de Heer de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
God U bent mijn God, Ik rust in U alleen

Preek – deel 2
Zingen: NLB 653: 1, 4 en 7

 1. U kennen, uit en tot U leven,
  Verborgene die bij ons zijt,
  zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
  de aarde en de aardse tijd,
  o Christus, die voor ons begin
  en einde zijt, der wereld zin!
  4. Gij zijt het licht van God gegeven,
  een zon die nog haar stralen spreidt,
  wanneer het nacht wordt in ons
  leven, wanneer het nacht wordt in de
  tijd. O licht der wereld, zie er is
  voor wie U kent geen duisternis.
  7 .O Christus, ons van God gegeven,
  Gij tot in alle eeuwigheid
  de weg, de waarheid en het leven,
  Gij zijt de zin van alle tijd.
  Vervul van dit geheimenis
  uw kerk die in de wereld is.

Mededelingen / Collecte

Inzameling van gaven
De tweede collecte in Beverwijk – Westzaan is voor de Emeritikas!

Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 671

 1. U schiep de zon en maan en
  sterrenpracht. Vader, U bent het
  geheim van het leven,
  alles toont Uw macht.
 2. U bent alles wat mijn hart verlangt.
  U bezielt mij Heer. U houdt heel mijn leven
  veilig in Uw sterke hand.

  Refrein
  Lof, aanbidding, alle dank in mij
  stroomt over uit mijn hart;
  U maakt mij blij.
  Van Uw liefde zal ik blijven zingen,
  ik prijs Uw naam.
 3. U geeft regen, zon en overvloed.
  Vader, U bent het geheim
  van het leven,
  dat U bloeien doet.
 4. U doorgrondt mij en U houdt van
  mij, wat een wonder,
  Heer, U bent heilig, hoogverheven
  maar ook heel dichtbij.
 5. Heilig is de Heer almachtig.
  Waardig, waardig is Zijn naam.
  Heilig is de Heer almachtig.
  Waardig, waardig is Zijn naam


Zegen

zondag 11 April 2021 video – middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKv “Herengrachtkerk” te Leiden