Home > Preken > zondag 12 juli 2020, video…

zondag 12 juli 2020, video – middagdienst vanuit de CGK van Leiden

dienst naluisteren, klik op het pijltje!

link naar de videodienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 12 juli 2020, video – middagdienst vanuit de CGK van Leiden

voorganger ds. A. J. van der Toorn

Thema: Gaan voor Go(u)d
Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
ZINGEN: PvN 16 (staand)

Psalm 16- ik val niet uit uw hand
Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;
ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen:
ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig
De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar ik zal dat nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:
u hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
en ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd.
De hele nacht lig ik aan God te denken;
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:
ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand.

Want u zult mij niet zomaar laten sterven;
ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken:
heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.


Stilte om tot God te naderen
Groet van God – belijdenis van vertrouwen
(We gaan zitten)
ZINGEN: Thuis (Sela)

Welkom thuis, hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis, voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.
Met zijn zegenende handen op je schouders
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom. Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.
Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming. Hij is trouw in zijn barmhartigheid.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom. Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.
Kom maar binnen. Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.


DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing: Hebreeën 11,1-16 en 11,39-12,3
ZINGEN: Psalm 62: 1 en 5

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.


Verkondiging, kern: Hebreeën 12,1-3
ZINGEN: Lb 21: 3 en 7


Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft!
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

Roem dan, gij mensen, en lofzingt tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft roepe nu Amen,
zingen nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die hem vreest
Vader en Zoon en Heil’ge Geest!
Halleluja, halleluja!


DIENST VAN BELIJDENIS EN DOOP
Onderwijs over de heilige doop

ZINGEN: Doop (Sela)
In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.
Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.
In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is. 2x

Belijdenis en doop van Harold Selman
Getuigenis van Harold
LUISTERLIED: Nobody (Casting Crowns)

Why You ever chose me Has always been a mystery All my life, I’ve been told I belong At the end of a line With all the other Not-Quites, With all the Never-Get-It-Rights But it turns out they are the ones You were looking for All this time
‘Cause I’m just a nobody trying to tell everybody
All about Somebody who saved my soul
Ever since You rescued me, You gave my heart a song to sing I’m living for the world to see nobody but Jesus I’m living for the world to see nobody but Jesus
Moses had stage fright and David brought a rock to a sword fight You picked twelve outsiders nobody would’ve chosen And You changed the world
Well, the moral of the story is, everybody’s got a purpose So when I hear that devil start talking to me, saying “Who do you think you are?” I say
I’m just a nobody trying to tell everybody
All about Somebody who saved my soul
Ever since You rescued me, You gave my heart a song to sing I’m living for the world to see nobody but Jesus I’m living for the world to see nobody but Jesus
So let me go down, down, down in history
As another blood-bought faithful member of the family And if they all forget my name, well, that’s fine with me I’m living for the world to see nobody but Jesus
So let me go down, down, down in history
As another blood-bought faithful member of the family And if they all forget my name, well, that’s fine with me I’m living for the world to see nobody but Jesus, yeah
I’m just a nobody, trying to tell everybody
All about Somebody who saved my soul
Ever since You rescued me
You gave my heart a song to sing
I’m living for the world to see nobody but Jesus
I’m living for the world to see nobody but Jesus
I’m living for the world to see nobody but Jesus


ONTHEFFING UIT AMBT EN DIENST

Ontheffing uit het ambt van ouderling br. Niels Goedegebuur en uit de dienst van wijkbezoeker zr. Arianna Goedegebuur-Riehl
DIENST VAN GEBEDEN EN TOEWIJDING
Dankgebed en voorbede
Inzameling van gaven

In Beverwijk – Westzaan is de tweede collecte voor de Emeritikas!

ZINGEN: Psalm 118: 1 (staand)

Laat ieder ’s Heeren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israel, uw lofzang rijzen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.


ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondag 12 juli 2020, video – middagdienst vanuit de CGK van Leiden