Home > Preken > advent > zondag 13 december 2020,…

zondag 13 december 2020, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven…

zondag 13 december 2020, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan

voorganger ds. H . Fahner uit Nunspeet

Ovd brengt voorganger (met zegenwens) naar de kansel

Mededelingen  (door ovd)

Voorzang:  Lied  63 : 1, 4  EB  (O kom, o kom, Immanuel)  

Stil gebed, Votum en Groet         (staande)

Samenzang:  Ps. 36 : 2  NB  (Uw heil is als de hemel hoog)

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Lezing van het (korte) avondmaalsformulier (ed 1968vv p32vv)  en gebed

Samenzang:  Lied 43 : 4  EB  (De Heer is mijn Herder! In ’t hart der woestijn…)

Viering van het Heilig Avondmaal

(Brood en wijn worden door kerkenraadsleden rondgebracht en uitgedeeld)

Lezing slot avm-form. (is de lofzegging/lofprijzing en afsl: ‘OnzeVader’ p36vv)

Samenzang:  Lofz. van Simeon : 1, 2  (Zo laat Gij, HEER, Uw knecht, naar ‘t…)

Schriftlezing:  1 Petr. 2 : 1 – 10

Verkondiging over  1 Petr. 2 : 9

Thema:

Het volk van God.

  • zijn namen
  • zijn roeping

Samenzang:  Ps. 97 : 7  OB  (Gods vriend’lijk aangezicht   heeft vrolijkh…)

Gebed

Geloofsbelijdenis                                                                                      (staande) Aankondiging van de ‘Inzameling van de gaven’ bij de uitgang

Samenzang:  Ps. 105 : 24  OB  (Die gunst heeft God zijn volk bewezen)      “

Zegen.                                                                                                              “

zondag 13 december 2020, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan