Home > Preken > advent > zondag 13 december 2020,…

zondag 13 december 2020, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

dienst beluisteren? Klik op het pijltje hierboven…

zondag 13 december 2020, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. H. Fahner uit Nunspeet

Ovd brengt voorganger (met zegenwens) naar de kansel

Mededelingen (door ovd)

Voorzang:  Lied  61 : 1, 3 EB  (Hoe zal ik U ontvangen) 

Stil gebed  en Votum & Groet         (staande)                                                         Samenzang:  Ps. 75 : 1  OB  (U alleen, U loven wij))

Lezing van de Tien Geboden + samenvatting uit 1 Joh. 1 : 5 – 7

Samenzang: Ps. 119 : 12, 49  NB  (Ik klem mij vast aan uw getuigenis)

Gebed en voorbeden

Schriftlezing:  Jes. 9 : 1 – 6  

Samenz: Lofz v Zach : 1  (Lof zij den God van Israël)

Verkondiging over  Jes. 9 : 5  

Thema: De Zoon is ons gegeven! 

Samenzang: Lied 60 : 1, 3  EB  (Heft op uw hoofden, poorten wijd!)

Lezing tweede gedeelte avm-formulier (ed 1968vv p21vv) en gebed en geloofsb

Samenzang:  Ps. 43 : 3  OB  (Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder)    

Viering van het Heilig Avondmaal 

(Brood en wijn worden door kerkenraadsleden rondgebracht en uitgedeeld)

Lezing slot van avm-form. (is de dankzegging/lofprijzing p27vv)

Samenzang:  Ps. 111 : 3, 5  OB  (Hij maakte, Hij, die heerlijk is…)

Dankgebed (p30)  

Aankondiging van de ‘Inzameling van de gaven’ bij de uitgang

Samenzang:  Lofz. van Maria : 3  (Hoe heilig is Zijn naam)          (staande)

Zegen.                                                                                                    “

zondag 13 december 2020, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan