Home > Preken > zondag 14 maart 2021, video…

zondag 14 maart 2021, video middagdienst vanuit de GKv van Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

link naar de dienst: https://www.gkvleiden.nl/kerkdiensten/

zondag 14 maart 2021, video middagdienst vanuit de GKv van Leiden

voorganger kandidaat J. C. Bakker uit Kampen

Votum en zegengroet
Zingen: Hemelhoog 707
Met open armen – Schrijvers voor
gerechtigheid

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.
Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.
Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.


Gebed
Schriftlezing: Jesaja 5:1-6
Inleiding
Schriftlezing: Jesaja 5:7
Zingen: Psalm 139:9

Wanneer, o God, wordt door uw
macht de goddeloze omgebracht?
Ik duld in mijn omgeving niet
wie U onteert en bloed vergiet.
Doe over hen uw toorn ontwaken
die, Heer, uw naam tot leugen
maken.


Preek
zingen: Opwekking

Zoekt eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid.
En dit allen krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.
Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult Hem zien.
Klopt en de deur zal voor u open
gaan. Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja,
halleluja, hallelu, halleluja.

de tweede collecte in Beverwijk – Westzaan is voor deputaten Diaconaat

Collecte/Mededelingen

Dankzegging/voorbede
Geloofsbelijdenis (Nicea)


Zingen: Hilsong united: Desertsong (this is my prayer in the desert)

Hillsong United (Desertsong)
This is my prayer in the desert
When all that’s within me feels dry
This is my prayer in my hunger and
need. My God is the God who
provides.
And this is my prayer in the fire
In weakness or trial or pain
There is a faith proved
Of more worth than gold
So refine me, Lord, through the flame
And I will bring praise
I will bring praise
No weapon formed against me shall
remain I will rejoice
I will declare God is my victory and
He is here
And this is my prayer in the battle
When triumph is still on its way
I am a conqueror and co-heir with
Christ So firm on His promise I’ll
stand
I will bring praise I will bring praise
No weapon formed against me shall
remain / I will rejoice
I will declare / God is my victory and
He is here
All of my life
In every season
You are still God
I have a reason to sing
I have a reason to worship
And I will bring praise
I will bring praise
No weapon formed against me shall
remain
I will rejoice / I will declare
God is my victory and He is here
This is my prayer in the harvest
When favor and providence flow
I know I’m filled to be emptied again
The seed I’ve received I will sow


Zegen

Alles komt goed (Psalm 90, uit Psalmen voor nu)

Mijn Heer, u bent de generaties door
een vaste plek voor ons. En u bent God geweest
vanaf het begin af aan. En nog daarvoor.

U noemt ons stof en wij geven de geest.
Wij zijn maar mensen, Heer, en duizend jaar is als
een uur voor u; wij zijn er zo geweest.

U veegt de mensen weg. Wij zijn als gras
dat ’s ochtends groen de grond uit komt en dan vergeelt:
een droom. En wie houdt ooit zijn dromen vast?

Uw woede is teveel voor ons. U laat
iedereen zien wat wij verkeerd hebben gedaan:
Alles komt uit en alles ligt op straat.

Uw woede maakt er straks een einde aan:
Zeventig, tachtig jaar, meer niet. Dit is de vraag:
hoe pijnlijk snel verslijt hier ons bestaan?

Wie weet hoe groot uw woede is, vandaag?
Wie kan die storm doorstaan? Leer ons begrijpen,
Heer, dat u het bent die onze dagen telt.

Wanneer wordt woede medelijden, Heer?
Wij horen toch bij u? Laat ons uw liefde zien
dan zingen wij ons lied voor u, steeds weer.

De pijn heeft lang genoeg geduurd. Wilt u misschien
na al die tijd verdriet iets heerlijks voor ons doen?
Laat ons voortaan uw grote goedheid zien.

Hou van ons, Heer, want dan komt alles goed:
wat wij ook aanraken, wat wij beginnen, God.
Hou van ons, Heer, want dan komt alles goed.

zondag 14 maart 2021, video middagdienst vanuit de GKv van Leiden