Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 15 januari 2023,…

zondag 15 januari 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^^^
podcast van deze dienst- alleen bijbel-lezing en verkondiging

zondag 15 januari 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. G. van Vliet

Mededelingen 
Zingen Psalm 107:1,2 en 5 (NB)
Stil gebed, Votum en Groet         (staande)
Zingen Psalm 118:13 en 14 (OB)
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Schriftlezingen Markus 5:1-20 en Markus 16:9-20
Zingen: Lied 101 (Jezus leeft in eeuwigheid)
Verkondiging over H.C. zondag 17
Thema: Jezus’ opstanding betekent voor ons

 1. De dood van onze dood
 2. Nieuw leven
 3. Eeuwig leven
  Zingen: Lied 105 (Wees gegroet, Gij eersteling der dagen)
  Dankgebed en voorbeden
  Zingen Psalm 16:3 en 4 (NB)
  Geloofsbelijdenis                                                                                      (staande)
  Aankondiging van de collecte bij de uitgang
  Zingen Psalm 73:12(OB)
  Zegen.

zondag 15 januari 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk