Home > Preken > zondag 22 januari 2023,…

zondag 22 januari 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

^^ dienst beluisteren: klik op het pijltje hier boven ^^^^
^^^ Podcast van de gehouden dienst (alleen Bijbellezing en verkondiging) ^^ ^

zondag 22 januari 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. P. A. Kok uit Opperdoes

Welkom en mededelingen van de kerkenraad – ouderling van dienst

Zingen > [OB] Psalm 84: 1,3

(gemeente gaat staan)

Stil gebed

Votum en groet

(gemeente gaat zitten)

Zingen > Ld. 44: 1,5,7 (Alles wat adem heeft, love de Here)

Wet van de Heere

Zingen > [NB] Psalm 40: 3

Kindermoment (ds.) + kinderlied > Ld. 291 (Als je gelooft in de Here Jezus)

Gebed

Schriftlezing > Jes. 61:1-3; Luk. 4:14-30

Zingen > [OB] Psalm 147: 1,2,6

Tekst verkondiging > Luk. 4:21

Verkondiging > Thema: De kortste preek

  1. de rijke inhoud
  2. de inhoudsloze reactie
  3. de rijkmakende reactie

Zingen > [OB] Psalm 51: 5

Dankgebed

Aankondiging inzameling van de gaven (bij de uitgang)

Slotzang > Ld. 153: 1,2 (Gij die gelooft, verheugt u samen)

Zegen

zondag 22 januari 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan